Охлаждащо - смазващи течности

K Kool II

Синтетична смазващоохлаждаща течност

Kool Cycle

Високоефективна охлаждаща течност

Klever

Полусинтетична смазваща и охлаждаща течност

Klean Kut

Синтетично масло за рязане на алуминий