Полусинтетична смазваща и охлаждаща течност

Осигурява високо смазване за по-добро завършване в един широк диапазон от материали

 • Издържа на крайни налягания
 •  Биостатична течност
 •  Безопасен продукт
 •  Антикорозионен продукт

 

ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ:

Използвайте  Klever  за:

Рязане на високи скорости при:

  •   Обработка на стомана
  • Чугун

Шлайфане на:

 •  Неръждаема стомана
 •  Стомана
  •  Алуминиеви сплави
  •  Цветни мeтали

 

ИНСТРУКЦИИ:

Преди употреба, отстранете старата охлаждаща течност, прахта и утайките от резервоара и машината.

Почистете, дезинфекцирайте, източете и изплакнете с чиста вода. Напълнете с прясна разредена охлаждаща течност, както е препоръчано.

За струговане, фрезоване, пробиване  и обща машинна обработка: Като охлаждащ агент се разрежда от 1:20 до 1:30 с вода, аналогично на метала или машинната обработка.

За винтов нарез: Разредете 1:10 с вода.

За пробиване:  Разредете 1:40 до 1:60 с   вода.

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
pH (5%) 9.8
Плътност 1.02
Външен вид Леко мътна течност
Цвят  Синьо / зелен
Разтворимост във вода Напълно емулгируем разтвор   
Brix RI (5% в DI вода) 5.0