От 1919 г. NCH, вярна на технологията и таланта, казва своята дума в промишлеността. Резултатите са промишлени и търговски продукти за поддръжка, които да се подреждат сред корифеите в света.

Авангарден лидер, открива нови продукти – от силни почистващи до съвременни системи с ензими.

          В целия свят учените и технолозите на NCH откриват, анализират и развиват продуктите, за да разрешат проблемите на утрешната поддръжка днес.

       Нови продукти се разработват в специални заводи по съвременни научни методи.

        Съществуващите продукти се подобряват  за максимална продуктивност в бързо развиващия се пазар.

Корифеи на производителността, които се подлагат на изпитание в завода и на пазара.

Опитите на научните работници пробват нови продукти  на практика, така че да спечелят доверието на клиентите. Продуктите са съгласувани със строгите предписания на USDA, FDA, ERI, OSHA, NSF, ISO 9002 и много пъти ги превишават.

Лидер в качествените продукти.

Професионалист в сътворяването за повече от половин столетие, NCH контролира качеството на продуктите за поддръжка стъпка по стъпка. Има на разположение лаборатории за контрол на качеството на продуктите във всички заводи преди те да стигнат до потребителя.

Разработени продукти за поддръжка 

 • С помощта на електронните съоръжения се дават решения от високата технология за предприятия и заводи.
 • Специални безопасни продукти се използват за контрол на околната среда.

Продукти и системи за Поддръжка на сгради и техника.

 • Внедрените продукти правят много повече от едно почистване

Промишлени продукти за поддръжка   

 • Продукти за поддръжка с грижа към околната среда
 • Постоянен контрол на качеството и производителността.
 • С уважение към световните правила на здравеопазването.

Продукти с ензими

 • Екологични, безопасни, предлагат разрешение за поддръжката на биологичните почистващи и канализациите.
 • Развити микробиологични лаборатории с постоянен контрол и изследвания.

Продукти за подобряване на водата

 • Програма за подобряване работата на системите за охлаждане и отопление, намаляваща себестойността на енергията и поддръжката.
 • Пълен service и програми за употребата на продуктите на базата на лабораторни анализи.

Продукти за смазване

 • Подобрена формула на смазка намалява до възможно най – малко износване на техниката, увеличавайки производителността и предела на живот.
 • Лабораторните изследвания определят максималната производителност в условия на високи температури и налягане.