Високоефективна охлаждаща течност

Комбинира смазването и охлаждането само в един продукт за всички употреби

 • По-малки разрушения от топлината
 • По-малко изгаряне на инструментите
 • Предпазва от ръжда и корозия
 • Намалява ударите и вибрациите в среза
 • Смесва се с вода или масло
 • Голямо разреждане с вода 1:20 до 1:25
 • Не се пресича, не се отделя и не мирише

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Използва се като охлаждащо средство
в повечето общи металообработващи операции в това число:

                       ▪  Пробиване

  •   Заглаждане Шлайфане
  •   Рязане
  •   Фрезоване
  •   Нарязване на резби
  •   Струговане

 

ИНСТРУКЦИИ :

Приложение Разреждане (Обичайно) Коментари
РАЗРЕЖДАНЕ С ВОДА:

Добавете го в резервоара на машината и практически чрез циркулация да се разтвори.

1 част KOOL CYCLE с:

20 части вода.

1 част KOOL CYCLE с 25 до 40 части вода.

Разреждането зависи от вида на метала и от скоростта на машината. Разредете преди да го поставите в машината.
РАЗРЕЖДАНЕ С МАСЛО:

Разредете го с масло ( вижте етикета за процентното разреждане). Не смесвайте разтвора на маслото с вода.

1 част  KOOL CYCLE с:

9 части 100 – вискозно бледожълто масло.

1 част KOOL CYCLE с 15 части 100 – вискозно бледожълто масло.

Разтворът с бледожълтото масло не трябва да се смесва с вода.

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Външен вид Кафява течност
Плътност 0.97
pH 9.7