Синтетично масло за рязане на алуминий

Синтетично масло с нисък вскозитет за рязане на алуминий и основни

стругарски дейности.

  • Идеален за машини, режещи алуминий с пръскане
  • Маслото се впръсква върху точката на рязане 
  •  Подходящ за много метали

      ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ:

Използвайте за нарязане на алуминий, пробиване, струговане, шлайфане на медни и алуминиеви сплави и при черни стомани, където водните разтвори не могат да се използват и в :

  • Машиностроене
  • Метални конструкции
  • Предприятия, обработващи алуминий
  • Производство на алуминиеви дограми

 

ИНСТРУКЦИИ:

KLEAN CUT се използва в обичайния си вид. Въпреки това, ако е необходимо да се подобри работният ритъм, смазочността и незалепващият ефект,  може да бъде обогатена с KOOL CYCLIC в съотношение 1: 10 до 1: 15 за специални случаи.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Външен вид Бледожълта течност
Мирис Слаб
Плътност при 15,6 ⁰ 0,864
Вискозитет при  40⁰ 10,23
Пламна точка 170