Екзотермичен продукт за почистване на канализации

Разтваря бързо и без механични средства мазнини, масла, косми и обикновенни органични отлагания

  • Мощен
  •  Особено резултатен при мазнините
  •  Премахва огнищата на миризми
  •  В малки дози допринася за поддържането на канализацията

 

ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Дренажи
  •  Канализационни мрежи
  • Комбинация от дренажни и канализационни мрежи
  • Мазниноуловители

 

ИНСТРУКЦИИ:

ОБЩИНИ:
С помощта на лопата изсипете около 10 кг. DC SUPER DRAIN в стратегически поставените шахти. Ако са необходими по-големи количества, препоръчително е да приложите 20 кг.

ПРОМИШЛЕНОСТ:
В хранително-вкусовата промишленост или в съоръженията за опаковане на месо, с помощта на лопата изсипете около 10 кг. DC SUPER DRAIN. За вътрешните канали от 0,5 до 1кг. е достатъчно.

ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ:
Използвайте около 0.2кг. на cm на диаметъра на дренажната тръба. Пример: За 5cm тръба, иползвайте 1кг. продукт, за  10cm тръба, използвайте 2 кг. и т. н.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 0.5 кг. DC SUPER DRAIN  е около ½ литър.

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Съдържа избрани метални фрагменти, съединения за отстраняване на прах, соли метални, повърхностноактивни вещества Фрагменти и отстраняване на мазнини
Съдържа син цвят Проверка на ефективността с цветен детектор