• За кратък период от време, бързо и лесно, произвежда мощно, устойчиво съединение
  • Единична опаковка – няма необходимост от смесване, просто се прилага
  • Мощност на свързване до 27 Nmm2 –отлична якост на съединяване
  • Широк температурен диапазон –подходящо за условията на много видове оборудване
  • Натискане със завихряне – за лесна употреба

   ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • Mega Bond е идеално за залепване на множество продукти
  • Препоръчва се за залепване на тясно свързани компоненти, произведени от:
  • Метал
  • Твърда пластмаса
  • Повечето гуми
  • Керамика

ИНСТРУКЦИИ:

Уверете се, че двете повърхности са сухи и без остатъци, например от масло или грес.

Нанесете минимално количество на една от двете повърхности, които ще се залепят и доближете повърхностите.

Приложете натиск , докато се изгради  силна връзка.

Залепването ще се състои почти мигновенно т.е. по-малко от 10 секунди.

     ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид Тънка цианоакрилна течност,бърза обработка
Якост на опън До 27 Nmm²
Вискозитет 50 cps
Средно време на терапия 2-7 секунди
Температурен диапазон От -60ºC до + 90ºC
Запълване на празнини 0.15mm
Опаковка 28 g  бутилка
Срок на годност 12 месеца при 20°C