UN LOK 2000 предпазва метала до 1260°C.

•Одобрен с NSF H1 за употреба в хранителни помещения
• Намалява триенето и износването
(тест с 4 метални топки-500 kg)
• Намалява амортизирането на частите
• По-стегнати съединения

Устойчив при миене с вода

UN LOK 2000 не съдържа метални частици – намалява риска от корозия – по-добро за потребителя.

UN LOK 2000 е един чист, бял продукт, който не оставя петна.

UN LOK 2000 действа като изолатор, намалявайки триенето, за да се постигнат по-стегнати съединения

ПРИЛОЖЕНИЯ

·Хранително-вкусова промишленост
· Автомобили
· Промишленост
· Строителство
· Ферми
· Плавателни съдове
· Химическа промишленост