ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ Е ЕФЕКТИВЕН ВЪРХУ АЛУМИНИЕВИ, СТОМАНЕНИ И БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЕФЕКТИВЕН ВЪРХУ АЛУМИНИЕВИ, СТОМАНЕНИ И БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ.

 

– СМЕСВА СЕ НЕЗАБАВНО

– ПРЕДОТВРАТЯВА ОТЛАГАНИЯТА ВЪРХУ СЕРПЕНТИНИ

– БИОРАЗГРАДИМ

– НЕВЪЗПЛАМЕНЯЕМ

 

Използвайте TEMPEST с:

– Съдове за потапяне

– Парочистачки

– Пръскачки

– Миялни уредби под налягане

 

С ТEMPEST можете да почиствате:

– Стомана

– Алуминий

– Боядисани повърхности

– Машини за обезмасляване

 

СЪОТНОШЕНИЯ ПРИ РАЗРЕЖДАНЕ НА TEMPEST

ПРЪСКАЧКА                                   1:5 – 1:50

МИЯЛНА УРЕДБА ПОД НАЛЯГАНЕ    1:20 – 1: 60

ЗАБЪРСВАНЕ                                  1:10

СЪД ЗА ПОТАПЯНЕ                          1:10 – 1:80

ПАРОЧИСТАЧКИ                              1:20