ЕФЕКТИВНО ПРОНИКВА И РАЗТВАРЯ ЗАМЪРСЯВАНИЯ, ЗА ДА СЕ ОТМИЯТ ЛЕСНО

– СИЛНА ПОЧИСТВАЩА СПОСОБНОСТ;

– НЕ Е ЛЕСНО ЗАПАЛИМ;

– БИОРАЗГРАДИМИ СЪСТАВКИ.

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

– Месопреработвателни заводи;

– Цехове за опаковка на месо;

– Цехове за обработка на птичи продукти;

– Ферми.

 

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СМАЗКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДИМ ОТ ВЕНТИЛАЦИОННИ ШКАФОВЕ И ПРОХОДИМИ ПЕЩИ В:

– Ресторанти;

– Закусвални;

– Летищни закусвални;

– Заводи за преработка на храни.

 

УПЪТВАНИЯ:

1. Разтворете от 1:5 до 1:50 с вода.

2. Нанасяйте чрез мощен пулверизатор, парен почистващ уред или промивна машина с гореща вода.

3. Оставете го да престои някокко минути, за да проникне в отлаганията.

4. Изплакнете обилно. Повърхностите, които имат контакт с храна, трябва да се изплакнат с питейна вода.