ВЛАГООТСРАНЯВАЩ АНТИКОРОЗИВЕН ПРЕПАРАТ

ОТСТРАНЯВА ВЛАГАТА ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТ СЛОЙ, ИЗОЛИРА СРЕЩУ БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ С ВОДАТА

– ПОДОБРЯВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СВОЙСТВА;

– СМАЗВА;

– ПРЕДПАЗВА;

– ОТБЛЪСКВА ВОДАТА;

– ПОЧИСТВА.

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

– Двигатели и намотки;

– Генератори;

– Трансформатори;

– Прекъсвачи;

– Релета;

– Уреди за управление;

– Терминали;

– Закрити предпазители и съединителни кутии;

– Запалителни уредби;

– Паралелни свързвания;

– Превключватели и комутационна апаратура.

 

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪРХУ:

– Стомана;

– Мед;

– Алуминий;

– Желязо;

– Месинг;

– Боядисани повърхности;

– Бронз;

– Пластмаса;

– Керамика;

– Инструменти и машини;

– Дърво.