Течност за биологична поддръжка на канализационни  системи  и  мазниноуловители

Метаболизира бързо органичния материал, поддържа канализационните системи чисти за по-дълъг период от време

 • Биологично действие с повишена бактериална активност
 • Суперконцентрирана течност
 • Метаболизира  мазнини,масла, греси  и други органични  утайки
 • Ликвидира лошите миризми
 • Биологична алтернатива на натриевата основа и киселините
 • Действа със и без кислород

Притежава сертификат NSF L2  за употреба в хранително-вкусовата промишленост

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Промишлени канализации
 • Мазниноуловители
 • Прехващачи
 • Помпени станции
 • Раздробяване на отпадъци
 • Мивки
 • Канализации
 • Септични ями
 • Пречиствателни станции
 • Tоалетни и писоари
 • ИНСТРУКЦИИ:
 • За по-добри резултати, използвайте дозировката на NCH, за да гарантирате правилното функциониране.
 • Количеството на дозата варира от  0.200 л. до 1 литър на ден в зависимост от потока, обема и нивото  на органичния материал в канализацията.
 • Общи указания:
 • В най-далечните точки на канализационните линии са нужни по  0.200 л. на ден.
 • В мазниноуловителите са нужни  0.250 до 0.500 л. на ден в зависимост от обема.
 • Помпените станции изискват средно 0.500 л. на ден.
 • За по-добри резултати използвайте сезони с по-малък дебит.
ТЕХНИЧЕСКИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Външен вид Гъста бежова течност
Мирис Λимон
pH От 7 до 9
Биологична активност Произвежда алфа амилаза, за да разгражда захарта и нишестето, протеаза за смилане на белтъците, липаза  за смилане на масла и мазнини и  целулаза за смилане на целулозата
Бактериална активност Високи нива аеробни и евентуално анаеробни бацили
Брой клетки/ ml Аеробни: max. 2.5x 108 , Анаеробни: min. 7.5x 107