Смазки

GEX/AcroK

АЕРОЗОЛЕН ЛУБРИКАНТ ЗА ОТКРИТИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

B Grip Super

Покритие за ремъци – аерозол

K GUARD

ПОДОБРИТЕЛ ЗА СТАНДАРТНИ ГОРИВА И ГОРИВА СЪС СВРЪХНИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА

DPF Protect

Поддържа филтъра за твърди частици чист за по-дълго време

K-NATE

МНОГОЦЕЛЕВА КАЛЦИЕВО-СУЛФОНАТНА СМАЗКА ЗА ЕКСТРЕМАЛНО НАЛЯГАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

UN LOCK Aerosol

Високотемпературна антикорозионна графитна смазка

UnLock2000

АНТИЗАКЛИНВАЩ И СМАЗВАЩ ПРОДУКТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

OMNI COOL AEROSOL

Специална химична течност в аерозолна форма за рязане на метали