Поддръжка в хранително-вкусовата промишленост

DN 102

АНТИМИКРОБЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ

Hand Sanitizer

Антимикробен почистващ продукт за ръце.

ND 165

ВОДОРАЗТВОРИМ ОБЕЗМАСЛЯВАЩ РАЗТВОРИТЕЛ

SOOTAWAY

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ДИМООТВОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА

SWOOP EXTRA

КОНЦЕНТРИРАН ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ОМЕКОТЯВАНЕ НА КОЖАТА