Поддръжка – аерозоли и диелектрици

Lexite Extra Aerosol

ПОЧИСТВА РАБОТЕЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ БЕЗ ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР ИЛИ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ

VOLTZ

СЪСТАВКИТЕ НА ПОРОКАЛОВОТО МАСЛО ПРИДАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПОЧИСТВАЩА СИЛА

NC 123

ВЛАГООТСРАНЯВАЩ АНТИКОРОЗИВЕН ПРЕПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

KEMPT

ЛЕК МИРИС, ВИСОКА ПОЧИСТВАЩА И ОБЕЗМАСЛЯВАЩА СИЛА

SPARLKE

ПОЛИРА И ДАВА БЛЯСЪК С ЕДНА ЛЕКА СТЪПКА

K RELEASE / YIELD

АЕРОЗОЛЕН  ПРОНИКВАЩ  И  ОСВОБОЖДАВАЩ  АГЕНТ

GLOSS EXTRA

ПОЧИСТВА И ПРЕДПАЗВА ПОВЪРХНОСТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА И УСТОЙЧИВИ МЕТАЛИ